Informácie

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
Zámocká ul. 160/5
09431 Hanušovce n. T.


Tel./Fax:  057 445 23 71
Tel.: 057 445 24 41


 Vstupné

 Otváracie hodiny

 Zverejňovanie

 Verejné obstáravanie

 Inzeráty

 Múzeá PSK


E-MAIL:
muz.hanus@gmail.com vmuzeumhanus@stonline.sk

 

Projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky