Ďalšia strana

AKTUÁLNE PODUJATIA

Hanušovce nad Topľou

Významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života z vranovského regionuTermín 16.11.2017
beseda a prezentáciaObraz a jeho dobaTermín 30.11.2017
sprievodné podujatie k výstave rod Dessefwy na fotografiach, prezentácia a komentovaná prehliadka výstavy

Prešov


Stropkov