Ďalšia strana

AKTUÁLNE PODUJATIA

Hanušovce nad Topľou

Slovania a včasný stredovek. Stretnutie s dejinami v archeopaku Termín: 30.9.2017 14.00 - 18.00
Výročný archeofestival (3. výročie otvorenia Archeopaku Živá archeológia v Hanušovciach) - interaktívne podujatie


Prešov

Stropkov