Ďalšia strana

AKTUÁLNE PODUJATIA

Hanušovce nad Topľou

Návraty do praveku alebo Prázdniny v archeoparku. DOBA ŽELEZNÁ Termín: 25.7.2017
(mletie obilia na rotačnom mlynčeku, výroba keramiky na hrnčiarskom kruhu, vypaľovanie keramiky v hrnčiarskej peci, kopanie políčka železnou mptykou, tkanie na zvislých krosnách)

Archeofestival Doba bronzová Termín: 29.7.2017
Archeofestival v rámci projektu Stretnutia s dejinami v archeoparku

Hlasom vyšívané Termín: 30.7.2017
- folklórny festival skupín a súborov z Hanušoviec a okolia 5. ročník

Prešov

Leto s Rákocim a Rusínmi 23.7.2017 Viac