Názov projektu: Archeopark - Živá archeológia (INTERREG IIIA - HU-SK-UA ) Žiadateľ: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Partner projektu : Vedeckovýskumný ústav karpatistiky Užhorodskej univerzity, Užhorod (UA)

Celková suma ERDF : 27.386,47 € (ŠR SR: 7 303,06€)

Krátky opis projektu

Projekt realizovaný v období 01.10.2007 - 30.06.2008 mal globálny cieľ- zvýšenie potenciálu prihraničného regiónu pre turizmus. Spolupráca s Užhorodskou univerzitou viedla k vyhotoveniu odbornej a technickej dokumentácie archeoparku –centra experimentálnej archeológie Formou kultúrneho podujatia sa prezentovala a propagovala myšlienka archeoparku v odbornej a laickej verejnosti

Aktivity projektu
1. Odborná štúdia Archeopark – živá archeológia.
2. Technická dokumentácia areálu Archeoparku
3. Deň starých Slovanov, spoločných predkov – kultúrne podujatie
4. Hodnotiace stretnutie

Výstupy projektu
1. Odborná štúdia Archeoparku
2. Technická dokumentácia areálu Archeoparku
3. Súbor sprievodnej dokumentácie
4. Kultúrne podujatie Deň starých Slovanov, spoločných predkov (podujatie ocenené prestížnou Výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2008).

Fotopriloha