Tkanie náramkov na malých krosienkach


  Práca na hrnčiarskom kruhu

  Výroba keramiky v ruke

  Mletie obilia na žarnove

  Výroba šperkov z medeného drôtu