1. Nadlimitné zakázky


2. Podlimitné zakázky


3. Zákazky podľa § 9, ods. 9
Dátum zverejneniaOznamy podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013Prieskum trhu
31.1.2014Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : Výkon stavebného dozoru k akcii: „Výstavba archeoparku pri Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou“,Výzva
10.4.2014Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : „Kamerový systém” - CCTV pre pripravovaný Archeopark v Hanušovciach n. T.
10.4.2014Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : „Interaktívny sprievodca archeoparkom” pre pripravovaný Archeopark v Hanušovciach n. T.
10.4.2014Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : „Mobiliár a prídavné zariadenie” pre pripravovaný Archeopark v Hanušovciach n. T.
10.4.2014Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : „Odevy” - dobové kostýmy z paleolitu, neolitu, doby bronzovej, doby železnej a doby slovanskej pre pripravovaný Archeopark v Hanušovciach n. T.


Súhrnná správa podľa § 99 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2014 - 31.3.2014

1.Q.2014
Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzača
8960,00 €Činnosť stavebného dozora pri vykonávaní stavených prác na stavbe "Výstavba archeoparku v Hanušovciach nad Topľou"Ing. arch. Marko Vateha, PhD., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR MV s.r.o., Hrnčiarska 1604/11, 091 01 Stropkov

Nadlimitná zákazka
Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzača
264785,58 €Vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe "Výstavba archeoparku pri Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou"Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov


2.Q.2014
Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzača
2298,00 €Organizácia odbornej konferencie pre projekt "Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky"Ján Lukáč - Reštaurácia EDEN, Počekanec 707/38, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO:33269921


3.Q.2014
Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzača
19490,00 €Mobiliár a prídavné zariadenia pre projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistikyIng. arch. Marko Vateha, PhD., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR MV s.r.o., Hrnčiarska 1604/11, 091 01 Stropkov, IČO:44870370
19475,00 €Odevy pre projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistikyJozef Karahuta - CIPISEK, Podhradík 9, 080 06 Prešov, IČO:32930364
1226,70€Nákup ozvučovacieho systémuIng. Pavol Kapráľ - Kapa Audio, Mlynská 977/15, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO:40116956
3585,00€Popularizačný archeofestival - organizácia archeofestivalu pre projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistikyIng. Samuel Bruss, Juh 1060/29, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:43562892
4999,56€Kamerový systém pre projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistikyFittich preal s.r.o., Slovenská 12, 080 01 Prešov, IČO:31668836
2981,00€Zborník z konferencie pre projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistikyJozef Rovňák - Excel, s.r.o., Petrovce nad Laborcom 15, 072 21 Naciná Ves, IČO:36590240
8997,00€Z Interaktívny sprievodca Arcehoparkom pre projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistikyTRATON, s.r.o., Záhradná 444/7, 091 01 Stropkov, IČO:46998764


4.Q.2014
Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzača
1776,19 €Spracovanie a montáž informačných a pamätných tabúľAL-MI, s.r.o., Železničná 13, 080 06 Prešov, IČO:45903719
2390,00 €Organizácia zhrňujúcej konferenice - Spoločný záverečný seminár pre projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistikyĽudovít Gašparík, Exnerova 23, 080 01 Prešov, IČO: 34508392
19990,00€Osobné motorové vozidloAMM Prešov s.r.o., Petrovanská 1, 080 01 Prešov, IČO:36494569