1. Nadlimitné zakázky


2. Podlimitné zakázky


Súhrnná správa podľa § 99 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015

4.Q.2015
Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzačaIČO
3462,00 €Polygrafické a tlačiarenské práceReklama reality s.r.o., Humenská 3,071 01 Michalovce, 36761753
4570,00 €Stavebné práce - obnova povrchov v interiéri - zabezpečenie vnútorných sanačných omietok s podkladovou prípravou, zabezpečenie povrchových náterov BALKAR s.r.o., Budovateľská 718/45, 09431 Hanušovce nad Topľou, 44441576
5799,48€Výroba a montáž 4 eurookien von otvátaných, 4 eurookien dnu otváraných a dvoch dveríDOORWOOD s.r.o., Hencovská 1834, 093 02 Hencovce, 36492833
1672,00€Zabezpečenie polygrafických a tlačiarenských prác - Sprievodca po archeoparku, Sprievodca po expozíciachADIN s.r.o., Dubová 2, 080 01 Prešov 36490121