1. Nadlimitné zakázky


2. Podlimitné zakázky


Súhrnná správa podľa § 99 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2016 - 30.06.2016

1.Q.2016

Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzačaIČO

2.Q.2016

Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzačaIČO

3.Q.2016

Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzačaIČO

4.Q.2016

Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzačaIČO
92450,00Rekonštrukcia Budovy správcu Sokol trade spol. s.r.o., Husárska 33, 040 11 Košice36605735