Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzača
4800€Zabezpečenie koordinácie projektu pre schválený projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistikyAgentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov, IČO:37885341