1. Nadlimitné zakázky


2. Podlimitné zakázky


3. Zákazky podľa § 9, ods. 9
Dátum zverejneniaOznamy podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013Prieskum trhu
14.11.2013Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : Publikácia 650Prieskum trhu
26.09.2013Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : Nákup notbookov

Prieskum trhu

10.09.2013Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : Výroba a montáž drevených eurookien v arkádach múzea

Prieskum trhu

2.9.2013Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : Elektronický zabezpečovací systém v nových priestoroch múzeaPrieskum trhu
21.08.2013Verejný obstarávateľ v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku na : Polygrafické a tlačiarenské práce na expozícii Človek a príroda vo Vranove nad TopľouPrieskum trhu
Súhrnná správa podľa § 99 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.7.2013 - 30.9.2013
Hodnota zakázkyPredmet zakázkyIdentifikácia úspešného uchádzača
5980,80 €Elektronický zabezpečovací systém v nových priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T. / inštalácia EZS do nových priestorovFittich preal s.r.o., Slovenská 12, 080 01 Prešov, IČO:31668836
17449,00 €výroba a montáž drevených eurookien v arkádach múzeaDoorwood s.r.o., Hencovská 1834, 093 02 Hencovce, IČO: 36492833
2125,00 €polygrafické a tlačiarenské práce AL-MI, s.r.o., Železničiarska 13, 080 06 Prešov, IČO:45903719
1426,00 €notebooky s príslušenstvom HNT, s.r.o., Bukovské 82/34, 094 31 Hanušovce n. T., IČO:45842256